Chirurgia stomatologiczna

Mała chirurgia stomatologiczna:
  • usuwanie zębów
  • znieczulenia miejscowe i ogólne
  • resekcja korzenia zęba
  • chirurgia przedprotetyczna